Съобщения

Предоставяме ви модификация 02 на Хонорари ДОС за 2018 – само изпълним файл

Предоставяме ви модификация 01 на ФИКС 520 : 520-01, заедно с подробни Указания 520-01. Включен е обичайният емулатор за преминаване от 2017 към 2018.

Предоставяме ви модификация 01 на Хонорари 2018 година за Windows® заедно с Указания 01.

Предоставяме ви модификация 01 на Хонорари ДОС за 2018 заедно с указания и с включен емулатор за автоматично преминаване от 2017 към 2018 година.

Предоставяме ви Информация 520-01 относно преминаването от 2017 към 2018 за ПП ФИКС ДОС и Хонорари ДОС.

Предоставяме ви важна Информация 510-02 относно развитието на ПП ФИКС ДОС и ФИКС за Windows® през 2018.

Предоставяме ви модификация 05 на ФИКС 510: 510-05, заедно с Указания 510-05. Реализирана е удобна и лесна схема за подаване на изискуемите до 31.10.2017 декларации по чл.62 КТ за всяко лице, съдържащи ЕКАТТЕ на работното му място.

Предоставяме ви модификация 04 на ФИКС 510 : 510-04, заедно с Указания 510-04. Отразени са промените в уведомленията по чл.62 КТ. Има отстранени грешки.

За връзка с нас

Контакти

Аврам Ескенази
телефон: 0888 251658
e-mail: eskenazi@math.bas.bg

Румен Радев
телефон: 0888 550823
e-mail: smarf@techno-link.com

Дистрибутори

Списък на дистрибуторите ни в страната може да се види тук.