Съобщения

Предоставяме ви модификация 05 на ФИКС 510: 510-05, заедно с Указания 510-05. Реализирана е удобна и лесна схема за подаване на изискуемите до 31.10.2017 декларации по чл.62 КТ за всяко лице, съдържащи ЕКАТТЕ на работното му място.

Предоставяме ви модификация 04 на ФИКС 510 : 510-04, заедно с Указания 510-04. Отразени са промените в уведомленията по чл.62 КТ. Има отстранени грешки.

Предоставяме ви модификация 02 на Хонорари за Windows заедно с Указания 02

Предоставяме ви модификация 03 на ФИКС 510 : 510-03, заедно с Указания 510-03.Има отстранени грешки.

Предоставяме ви модификация 02 на Хонорари ДОС за 2017 заедно с указания.

Предоставяме ви модификация 02 на ФИКС 510 : 510-02, заедно с Указания 510-02.

Предоставяме ви модификация 01 на Хонорари за Windows заедно с Указания 01

Предоставяме ви първата модификация на новата версия на ФИКС 510 : 510-01, заедно с Указания 510-01.

Предоставяме ви Информация 510-01 относно новости в продуктите ни за 2017.

За връзка с нас

Контакти

Аврам Ескенази
телефон: 0888 251658
e-mail: eskenazi@math.bas.bg

Румен Радев
телефон: 0888 550823
e-mail: smarf@techno-link.com

Дистрибутори

Списък на дистрибуторите ни в страната може да се види тук.