Съобщения

Предоставяме ви информационен материал във връзка с Регламент 2016/679 относно защитата на личните данни

Предоставяме ви модификация на ФИКС 520 : 520-2а. Тя съдържа само програмата FIXS.EXE (свързана с разширението на алтернативната рекапитулация НАП). Поради техническа грешка въпросната програма в 520.02 беше в по-стара и непълна версия.

Предоставяме ви модификация 02 на ФИКС 520 : 520-02, заедно с Указания 520-02.

Предоставяме ви модификация 02 на Хонорари ДОС за 2018 – само изпълним файл

Предоставяме ви модификация 01 на ФИКС 520 : 520-01, заедно с подробни Указания 520-01. Включен е обичайният емулатор за преминаване от 2017 към 2018.

Предоставяме ви модификация 01 на Хонорари 2018 година за Windows® заедно с Указания 01.

Предоставяме ви модификация 01 на Хонорари ДОС за 2018 заедно с указания и с включен емулатор за автоматично преминаване от 2017 към 2018 година.

Предоставяме ви Информация 520-01 относно преминаването от 2017 към 2018 за ПП ФИКС ДОС и Хонорари ДОС.

За връзка с нас

Контакти

Аврам Ескенази
телефон: 0888 251658
e-mail: eskenazi@math.bas.bg

Румен Радев
телефон: 0888 550823
e-mail: smarf@techno-link.com

Дистрибутори

Списък на дистрибуторите ни в страната може да се види тук.